3D INFORMATICA ALBANIA, është një kompani e krijuar në vitin 2017 me zyrë në Tiranë. Pjesë e një grupi italian themeluar 30 vite më parë në Bolonja të Italisë, udhëheqëse kryesore e specializuar në fushën e Enterprise Document Management dhe Record Management dhe që vepron në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. .

Ka zhvilluar platformën e dokumentit eXtraWay® XML DB – Record Management & Information Retrieval System me zgjidhjet e aplikimit:

produkt i integruar për dokumentin Menaxhimi i Ciklit të Jetës (menaxhimi i dokumentave, fluksi i punës, protokoll IT, arkivi i dyqanit)

si ruajtjen e rregulloreve aktuale

për katalogun e trashëgimisë kulturore si rregullore aktuale ICCD

ME KOMPETENCA TË FORCUARA TË ARKIVIT, 3D INFORMATICA ALBANIA ofron ZGJIDHJET E VETME PËR:

Menaxhimi, trajtimi dhe rritja e Trashëgimisë Kulturore;

Dematerializimi i c.d. Administrimi dixhital dhe rregulloret aktuale;

Shërbimet CLOUD ASP / SaaS siguron menaxhimin dhe mirëmbajtjen e saj në një logjikë BPM.

Zgjidhjet e menaxhimit të njohurive për kompaninë

3D Informatica Albania ofron konsulencë të specializuar, arkivimit, trajnimit dhe mbështetjes në të gjithë territorin kombëtar.

Në bazë të rritjes së vazhdueshme të 3D Informatica Albania përmirësimet vazhdojnë në fushën e kërkimit, zhvillimit dhe trajnimit.

  • 3D Informatica është certifikuar nga ISO 9001:2008.
  • 3D Informatica paraqitet në tregun e Administratës Publike.

Produktet, logot dhe markat tregtare të ExtraWay® XML dhe DocWay® XML janë në pronësi të 3D Informatica Albania Sh.p.k.

MISIONI

ideaSynimi i 3D Informatica Albania ka qenë gjithmonë të japë përgjigje unike në fushën e menaxhimit të informacionit dhe dokumentave, madje edhe më shumë, të menaxhimit të njohurive.

research3D Informatica Albania është angazhuar me sukses në hulumtim dhe zhvillim teknologjik, duke e konsideruar inovacionin si një faktor strategjik në zhvillimin e saj të ndjekur dhe aplikuar në lidhje me produktet dhe shërbimet, proceset e prodhimit dhe aftësitë e brendshme profesionale.

Në fushën e kërkimit, zhvillimit dhe inovacionit, 3D Informatica Albania ka disa objektiva:

  • përmirësim i vazhdueshëm i produkteve që është zvogëluar në një besueshmëri dhe performancë gjithnjë në rritje
  • përmirësimi i cilësisë teknike të produktit (Software Quality System) i cili kryhet në analizën cilësore të software-it me partnerë të rëndësishëm ndërkombëtarë
  • kërkime për produkte të reja dhe inovative ose variante teknike për të plotësuar zgjidhjet e propozuara