Zgjidhje të plotë dokumentesh që lejon menaxhimin e çdo lloji të dokumentit dhe informacionit: dokumentet e letrave të dixhitalizuara, postën dhe pec-in, faturat, kontratat, urdhrat, vlerësimet. Mund të integrohet me çdo CRM dhe ERP.


Baza e të dhënave XML dhe motori i kërkimit me tekst të plotë. Ju lejon të regjistroni, menaxhoni dhe ruani të dhënat e informacionit në mënyrë të sigurt, duke siguruar integritetin, origjinalitetin, konfidencialitetin dhe lexueshmërinë me kalimin e kohës.


Moduli i software-it për menaxhimin e procesit të mbajtjes së dokumentave dixhitale. Nëpërmjet eXtraWay Bridge është e mundur të merren dokumente nga çdo burim dhe të sillen ato në sisteme të ruajtjes afatgjatë në përputhje të plotë me legjislacionin aktual.


Sistemi i web-it për katalogimin dixhital të pasurive kulturore të realizuara sipas standardeve ekzekutive (regjistrimet e regjistrave të ICCD) që lejon fleksibilitet maksimal në menaxhimin, botimin dhe ruajtjen e katalogut kartografik.